Plant 27 - Weeping Tea Tree (also known as White Paperbark) - Melaleuca leucadendron